Jaarplanning vergaderingen 2021

 

De vergaderingen van de Adviesraad Sociaal Domein Weesp zijn openbare vergaderingen.  De vergaderingen worden gehouden in het Stadhuis, in de Commissiekamer . Aanvang 20.00 uur.

De aandacht groepen van de Adviesraad behandelen ieder een onderdeel van het Sociaal Domein, te weten Wmo, Jeugd en Participatie.

U kunt de vergadering bijwonen als toehoorder.

U kunt zich uiterlijk 48 uur vóór de vergadering bij de secretaris melden. Telefoonnummer 06 – 51766384 of mail info@adviesraadsociaaldomeinweesp.nl

U kunt de Adviesraad een brief schrijven wanneer u vindt dat er meer aandacht aan bepaalde zaken besteed moet worden. Deze brief komt dan op de lijst van ingekomen stukken van de vergadering te staan. Een brief is openbaar, tenzij u aangeeft dit niet te willen. De Adviesraad stelt vast hoe uw brief wordt afgehandeld.

Planning vergaderingen 2021

Tijdstip: 20.00 – 22.00 uur

Locatie: Commissiekamer Stadhuis of online via Zoom

 

Vergaderdata:

Woensdag 27 januari 2021 online vergadering via Zoom

Woensdag 24 februari 2021 online vergadering via Zoom 

Woensdag 24 maart 2021 online vergadering via Zoom

Woensdag 21 april 2021  (commissiekamer gereserveerd)

Woensdag 26 mei 2021 (commissiekamer gereserveerd)

Woensdag 23 juni 2021 (commissiekamer gereserveerd)

Woensdag 28 juli 2021  (commissiekamer gereserveerd)

Woensdag25 augustus 2021 (commissiekamer gereserveerd)

Woensdag 22 september 2021 (commissiekamer gereserveerd)

Woensdag 27 oktober 2021 (commissiekamer gereserveerd)

Woensdag 24 november 2021 (commissiekamer gereserveerd)

Woensdag 22 december 2021 (commissiekamer gereserveerd)

Wilt u een vergadering bijwonen? Dat kan. Graag van te voren aanmelden, in verband met de catering.

Aanmelden vergadering

1 + 8 =