Jaarplanning vergaderingen 2019

De vergaderingen van de Adviesraad Sociaal Domein Weesp zijn openbare vergaderingen.  De vergaderingen worden gehouden in het Stadhuis, in de Commissiekamer . Aanvang 20.00 uur.

De aandacht groepen van de Adviesraad behandelen ieder een onderdeel van het Sociaal Domein, te weten Wmo, Jeugd en Participatie.

U kunt de vergadering bijwonen als toehoorder.

U kunt zich uiterlijk 48 uur vóór de vergadering bij de secretaris melden. Telefoonnummer 06 – 51766384 of mail info@adviesraadsociaaldomeinweesp.nl

U kunt de Adviesraad een brief schrijven wanneer u vindt dat er meer aandacht aan bepaalde zaken besteed moet worden. Deze brief komt dan op de lijst van ingekomen stukken van de vergadering te staan. Een brief is openbaar, tenzij u aangeeft dit niet te willen. De Adviesraad stelt vast hoe uw brief wordt afgehandeld.

Wilt u een vergadering bijwonen? Dat kan. Graag van te voren aanmelden, in verband met de catering.

Aanmelden vergadering

12 + 12 =