Jaarplanning vergaderingen 2020

 

De vergaderingen van de Adviesraad Sociaal Domein Weesp zijn openbare vergaderingen.  De vergaderingen worden gehouden in het Stadhuis, in de Commissiekamer . Aanvang 20.00 uur.

De aandacht groepen van de Adviesraad behandelen ieder een onderdeel van het Sociaal Domein, te weten Wmo, Jeugd en Participatie.

U kunt de vergadering bijwonen als toehoorder.

U kunt zich uiterlijk 48 uur vóór de vergadering bij de secretaris melden. Telefoonnummer 06 – 51766384 of mail info@adviesraadsociaaldomeinweesp.nl

U kunt de Adviesraad een brief schrijven wanneer u vindt dat er meer aandacht aan bepaalde zaken besteed moet worden. Deze brief komt dan op de lijst van ingekomen stukken van de vergadering te staan. Een brief is openbaar, tenzij u aangeeft dit niet te willen. De Adviesraad stelt vast hoe uw brief wordt afgehandeld.

Planning vergaderingen 2020

Tijdstip: 20.00 – 22.00 uur
Locatie: Commissiekamer Stadhuis

Vergaderdata:

Woensdag29 januari 2020

Woensdag 26 februari 2020

Woensdag25 maart 2020

Woensdag 22 april 2020  

Woensdag 20 mei 2020 

Woensdag 24 juni 2020

Woensdag 29 juli 2020  

Woensdag 26 augustus 2020 

Woensdag 23 september 2020

Woensdag 28 oktober 2020 

Woensdag 25 november 2020 

Woensdag 16 december 2020 

Wilt u een vergadering bijwonen? Dat kan. Graag van te voren aanmelden, in verband met de catering.

Aanmelden vergadering

2 + 7 =