Veelgestelde vragen

1. Wat is de ontstaansgeschiedenis van de Adviesraad Sociaal Domein Weesp?

In 2015 is gestart met de decentralisatie van taken naar gemeenten als gevolg van de vele veranderingen in het sociale domein. Het is van belang inwoners actief te betrekken bij het beleidsproces. Niet alleen omdat de wetgeving het faciliteren van participatie voorschrijft, maar vooral vanuit de gedachte dat de actieve participatie en betrokkenheid van inwoners centraal staan in de visie van de gemeente Weesp. Vaak wordt er een onderscheid gemaakt tussen belangenbehartiging (cliëntenparticipatie) en advisering/co-creatie (inwonersparticipatie) en soms kiezen gemeenten ervoor dit te structureren in verschillende raden. Het college van Burgemeester & Wethouders in Weesp heeft ervoor gekozen om deze doelgroepen gedeeltelijk te verenigen door de inrichting van één raad met een adviserende rol waarin te allen tijde ook cliënten uit de verschillende beleidsgebieden vertegenwoordigd zijn (Wmo, participatie, jeugd). Weesp onderstreept hierbij wel het onafhankelijk adviserende karakter van deze raad.

2. Wat kan ik als inwoner van Weesp verwachten van de Adviesraad Sociaal Domein Weesp?

De Adviesraad Sociaal domein treedt niet als belangenbehartiger op. Wel willen we dat cliënten onderdeel uitmaken van de adviesraad, zodat hun ervaring kunnen worden meegenomen in het advies. Hiermee verzekert Weesp zich van een raad die:

· Een onafhankelijke, constructieve en deskundige bijdrage kan leveren aan de beleidsvoorbereiding in het kader van het sociaal domein.

· Kracht ontleent aan inwoners die op basis van maatschappelijke betrokkenheid willen meedenken het beleid.

· Ruimte biedt aan de inzichten en ervaringen van inwoners die daadwerkelijk afhankelijk zijn van dit beleid.

De Adviesraad Sociaal Domein Weesp is betrokken en geeft deskundig en onafhankelijk advies aan het college en de gemeenteraad van Weesp. Er wordt goed contact onderhouden met cliëntorganisaties, zorgaanbieders, vrijwilligersorganisaties informele zorg en de eigen achterban. De leden houden hun oren en ogen open om dit te blijven waarborgen.

3. Wanneer richt ik mij tot de Adviesraad Sociaal Domein Weesp?

Mocht u een probleem hebben dat voor meerdere inwoners van Weesp blijkt te gelden én naar aanleiding van de veranderingen in het sociaal domein speelt, dan kunt u dit bij uw buurtpanel of organisatie met wie u contact heeft neerleggen met het verzoek om deze informatie naar de Adviesraad Sociaal Domein Weesp door te spelen. U kunt ook het probleem via het contactformulier op de website van de Adviesraad inbrengen.

4. Wat is Besluit Verordening Adviesraad Sociaal Domein?

(PDF) Besluit Verordening Adviesraad Sociaal Domein

Vraag stellen?
Staat uw vraag er niet tussen? Stel uw vraag dan gerust via info@adviesraadsociaaldomeinweesp.nl