Samenstelling adviesraad

Hans Blaauwbroek

Hans Blaauwbroek

Voorzitter

Sinds 1999 ben ik directeur/eigenaar van Blaauwbroek bureau voor Vraaggestuurde Zorg en sinds 2004 partner in de WMO Adviesgroep. Beide adviesbureaus werken aan het verbeteren van kwaliteit van dienstverlening vanuit het perspectief van de cliënt. We doen onderzoek, advieswerk en projectmanagement in het sociaal domein.

Ik ben voorzitter van de Adviesraad Sociaal Domein sinds juli 2014. Als voorzitter bewaak ik de continuïteit van de werkzaamheden, de kwaliteit van de adviezen en de werkwijze van de adviesraad.

Mijn passie is het realiseren van kwaliteit van zorg en ondersteuning die past bij de cliënt. Dit doe ik door te luisteren, te vragen en te verbinden. Alleen in samenwerking ontstaat het gewenste resultaat. Deze passie en visie zijn voor mij de reden om me in te zetten voor de Adviesraad Sociaal Domein Weesp. De stemmen van de ervaringsdeskundige cliënt en de burger moeten gehoord worden voor goed beleid in het sociaal domein.

Marjan Bijzet

Marjan Bijzet

Secretaris

tot 2015 hoofd Personeel & Organisatie FNV / tot 2017 Bestuurssecretaris vfonds / ervaringsdeskundige coach voor mensen met een chronische beperking.

Aandachtsgebied: Participatiewet en zorg voor kwetsbare mensen

Als secretaris van de Adviesraad bereid ik samen met de voorzitter de vergaderingen voor en beheer ik de website van de Adviesraad.

Ik ben geboren en getogen in Weesp. Weesp staat voor de uitdaging om met minder middelen voldoende zorg voor iedereen die dit, tijdelijk of langdurig, nodig heeft te organiseren. Ik vind het belangrijk dat ik met mijn kennis en ervaring mee kan helpen aan de totstandkoming van het gemeentelijk beleid voor een samenleving waar voor iedereen plaats is ongeacht fysieke gesteldheid, financiële positie of maatschappelijke/culturele achtergrond. Ik wil iets betekenen voor mensen die moeilijk aan de bak komen en graag willen werken of in ieder geval actief willen blijven deelnemen aan de maatschappij.

Het thema ‘eenzaamheid’ heeft mijn speciale aandacht. Hoe bereik je eenzame mensen? En als je ze bereikt, wat kun je dan het beste doen? en hoe maak je eenzaamheid bespreekbaar zonder iemand direct af te schrikken? Ik wil mij inspannen om bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van een integrale aanpak voor de gemeente Weesp.

Eric Willemsen

Eric Willemsen

Lid

Geboren en getogen Weesper

2010 zwaar herseninfarct. Rechtzijdig aangedaan, praat moeilijk en een lichte vorm van afasie.

Meer dan 35 jaar vrijwilliger bij de lokale omroep en ken derhalve veel mensen.
Kan geen betaald werk meer doen maar doe nog veel vrijwilligerswerk.
Aandacht gebied is de WMO, als ervaringsdeskundige heb ik hier het meest mee te maken

Leanne Beukers

Leanne Beukers

Lid

Nu ruim 15 jaar woon ik in Weesp en sinds augustus 2013 ben ik lid van de adviesraad. Door mijn werk in een sociaal wijkteam in Amsterdam en mijn werk als onafhankelijk clientondersteuner, ervaar ik in de dagelijkse praktijk wat het effect is van gemeentelijke beleid op inwoners die een beroep doen op het sociale domein van de gemeente. Zowel de WMO als de jeugdwet hebben mijn interesse en de aandacht daarin voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking en gezinnen die op meerdere gebieden problemen ondervinden.

De eerste jaren na de zg. kanteling hebben we ons als adviesraad vooral gericht op het beleid van de gemeente. Nu wil ik me meer concentreren op de uitwerking daarvan voor inwoners van Weesp. Ik ben dan ook benieuwd naar uw verhalen en ervaringen!

Henry van Hal

Henry van Hal

Lid

Geboren en getogen in Weesp.

Ik heb 36 jaar een fysiotherapiepraktijk gehad, gevestigd in Aetsveld, mn. gericht op kinderfysiotherapie. Sinds 2014 gepensioneerd.

Nevenfunctie: secretaris van de KBO (Katholieke Bond voor Ouderen) in Weesp, Muiden en Muiderberg.

Aandachtsgebied binnen de Adviesraad: Jeugd.

Motivatie:

Gedurende mijn werk als kinderfysiotherapeut ben ik geregeld in aanraking gekomen met gezinnen met een kind met een handicap. Ik heb dan ook gezien dat deze gezinnen het zwaar hadden. Niet alleen met de opvoeding van hun gehandicapte kind en andere kinderen in het gezin, maar mn. ook met alle organisatie van de zorg rondom hun gehandicapte kind.

Nu met alle bezuinigingen binnen de zorg, maar ook binnen de jeugdzorg binnen de gemeenten, is het risico aanwezig dat de kwaliteit van de jeugdzorg in het gedrang komt.

Daarom zit ik nu in de Adviesraad om daar waar nodig is te attenderen op ontwikkelingen binnen de jeugdzorg in Weesp die ten koste gaan van een goede kwaliteit

Astrid Bijvoet

Astrid Bijvoet

Lid

Ik woon sinds april 2017 in Weesp en heb mij vanaf dat moment actief ingezet om mijzelf in te burgeren in deze mooie gemeente.

In mijn werkzame leven ben ik jarenlang werkzaam geweest binnen de re-integratiebranche als leidinggevende bij een re-integratiebedrijf en daarnaast bij een inburgeringsbedrijf. Ik heb dus veel ervaring binnen de re-integratie en met inburgeraars. Vandaar dat mijn aandachtsgebied binnen de raad de participatie geworden is. Ik vind het heel belangrijk om mee te denken over de ontwikkelingen op het gebied van participatie, zeker voor statushouders. Om deze reden ben ik ook vrijwilliger geworden bij Vluchtelingenwerk.

Verder ben ik als diaken actief binnen de Protestantse Gemeente Weesp Driemond en ook nog actief bij stichting Vier het Leven als gastvrouw en als telefoniste.

Ik verveel me dus geen moment en dat komt goed uit, want ik wil enthousiast betrokken blijven bij de samenleving, waar ik zelf actief deel vanuit maak.

Marieke da Costa- Alberts

Marieke da Costa- Alberts

Lid

Mijn naam is Marieke da Costa- Alberts en in 2018 ben ik toegetreden als lid van de Adviesraad.

Mijn eerste werkervaring in de zorg heb ik opgedaan in Nigtevecht, als groepsleidster voor moeilijk lerende jongeren. Daarna ben ik naar Amsterdam gegaan en heb ik met verstandelijk gehandicapten in de dagbesteding gewerkt. In 2009 ben ik over gestapt naar de Geestelijk gehandicaptenzorg.

Op dit moment werk ik als participatiecoach, hoofdzakelijk in Amsterdam Noord. Samen met cliënten uit de GGZ en VGZ, ben ik dagelijks op zoek naar mogelijkheden van meedoen in de samenleving en zorg op maat, op het gebied van dagbesteding.

Ik vind het belangrijk om dit ook in mijn geboorteplaats na te streven en het is voor mij een uitdaging om door middel van lidmaatschap van de adviesraad, hier een steentje aan bij te dragen.

Als bewoner van Weesp en ouder van 20 plussers, wil ik mijn kennis en (levens-) ervaringen inzetten en heb ik in eerste instantie, gekozen voor het aandachtsgebied Jeugd.

Wim Jansen

Wim Jansen

Lid

Na 10 jaar wetenschappelijk onderzoek in de biologie op de Vrije Universiteit te Amsterdam ben ik in 1981 overgestapt naar de natuurgeneeskunde. Sinds 1984 woon ik in Weesp.  In Weesp kennen veel mensen mij omdat ik hier gedurende 26 jaar een praktijk Klassieke Homeopathie heb gehad. 

Naast mijn werk ben ik altijd maatschappelijk actief geweest. Onder andere bij vakbond FNV, in de Faculteitsraad Levenswetenschappen, in de Klachten Commissie Alternatieve Behandelwijzen en in de Centrale Cliëntenraad van Jeugd-GGZ instelling de Bascule. 

Inmiddels ben ik met pensioen en wil ik mij graag inzetten voor de Adviesraad Sociaal Domein. Vanuit mijn omgeving ben ik bekend met WMO-zorg. Dat heeft mij duidelijk gemaakt hoe ingrijpend het verschil tussen aanbodgerichte zorg en vraaggestuurde zorg kan zijn. Het is mijn overtuiging dat participeren een inclusieve samenleving vraagt, waar kwaliteit en toegankelijkheid van de ondersteuning het uitgangspunt is.

Marjorie

Marjorie

Lid

Marjorie woont per augustus 2020 in de nieuwbouwwijk Weespersluis in Weesp. Zij is getrouwd met Jayson en heeft drie kinderen. 

Marjorie is op dit moment werkzaam als manager van het Legal recruitment team binnen Michael Page. In deze functie houdt zij zich naast het managen van de consultants, bezig met het op strategisch niveau adviseren van (inter)nationale organisaties met betrekking tot de vormgeving van hun Legal afdelingen. Hiervoor is Marjorie werkzaam geweest als jurist binnen de personen- en familierechtpraktijk en het ondernemingsrecht en als ondernemer binnen verschillende sectoren. Ze studeerde Nederlands recht, Privaatrecht en Strafrecht aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Marjorie heeft besloten zich te voegen bij de Adviesraad Sociaal Domein, omdat zij zich graag wil inzetten voor een nog beter en mooier Weesp voor een iedereen. 

 

Anuschka Kropveld

Anuschka Kropveld

Notuliste

Mijn naam is Anuschka Kropveld. In 2013 ben ik als notuliste werkzaam geweest bij een bedrijfje in de energiesector en via Nico Pronk ben ik bij de werkzaamheden van de Adviesraad betrokken. Vanaf februari 2014 zorg ik voor de verslaglegging van de vergaderingen van de Adviesraad.

Daarnaast ben ik momenteel als Medewerker Klantcontacten werkzaam bij De Alliantie in Hilversum, een grote woningcorporatie met voornamelijk sociale huurwoningen. Ik help de huurders bij het oplossen van hun problemen.

Ik heb veel bewondering voor de manier waarop de leden van de Adviesraad zich inzetten voor het welzijn van de inwoners van Weesp en ik vind het mooi om hier op mijn manier ook een bijdrage aan te kunnen leveren.