Per 31 december 2021 is de Adviesraad Sociaal Domein Weesp opgeheven.

De reden hiervoor is de bestuurlijke fusie van Weesp met Amsterdam op 22 maart 2022. In Amsterdam zijn 3 adviesraden actief in het sociaal domein. De Stedelijke Adviesraad Wmo, de Participatieraad en het Jeugdplatform. In elke adviesraad zijn zetels voor inwoners uit Weesp gereserveerd.

In maart 2022 wordt de Bestuurscommissie Weesp gekozen. De Adviesraad Sociaal Domein Weesp heeft geadviseerd om een Adviesraad Sociaal Domein voor het stadsgebied Weesp in te stellen die de Bestuurscommissie adviseert. Het is aan de Bestuurscommissie om hier een beslissing over te nemen.